Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Kształcimy Profesjonalistów

 

Mamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej w Kielcach.

Rekrutacja OnlineZasady Rekrutacji

Aktualności

Zaczynamy w marcu!!! Dołącz do nas!!!

Informujemy, że trwa obecnie rekrutacja na studia rozpoczynające się od marca na następujące kierunki studiów:

Administracja specjalność Zarządzanie publiczne – studia I stopnia (licencjackie)

Administracja z elementami E administracji – studia podyplomowe

Administracja i Zarządzanie publiczne – studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – studia podyplomowe

Kadry i Płace – studia podyplomowe

Rachunkowość Budżetowa – studia podyplomowe

Rekrutacja 2020

Oferta studiów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

Zapraszamy na:

 Studia I stopnia (licencjackie)  na kierunku ADMINISTRACJA 

specjalność  Administracja i Zarządzanie Publiczne

oraz

na interesujące kierunki studiów podyplomowych, m.in.:

Administracja z elem. e-Administracji

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja i zamówienia publiczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.

Rachunkowość budżetowa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kadry i płace

Prawo w biznesie

Prawo i procedura administracyjna dla urzędników

Zarządzanie w Transporcie i Spedycji (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)

Dwusemestralne studia podyplomowe pozwalające na
uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 
Przewoźnika Drogowego bez konieczności zdawania egzaminu ITS.


Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77; 662 364 359
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło